Још један мастерс серије 1000 у низу: Новак Ђоковић освојио Мадрид Мастерс 1000 2016 Србија првак Европе 2016, трећи пут за редом Рукомет Одбојка Стрељаштво Кик бокс Карате

                            Инструкције за отпочињање тренажног процеса врхунских спортиста и осталих спортиста у систему спорта Републике Србије у примени мера превенције, спречавања ширења и смањења ризика болетсти COVID – 19.

  1. Отпочињање тренажног процеса (у даљем тексту:тренинг) врхунских спортиста и осталих спортиста у систему спорта Републике Србије почиње почев од 28 априла 2020. год. на отвореном простору односно у спортским објектима отвореног типа.
  2. Тренажни процеси врхунских спортиста и осталих спортиста Републике Србије (у даљем тексту:спортисти) у систему спорта Републике Србије који су директно или индиректно у недлежности националних надлежниг спортских савеза у Републици Србији могу почети уколико се од стране свих субјеката(спортисти, тренери, овлашћена лица спортских клубова,овлашћена лица спортских објеката)омогући придржавање свих свих услова и мера утврђених овом инструкцијом.
  3. Спортисти се при доласку, одласку и током тренинга морају придржавати следећих мера:

   - при доласку и одласку са тренига спортиста је дужан да носи заштитну маску и рукавице

   - спортиста мора на тренинг да долази и одлази са њега сам или у друштву највише још једног лица

   - при доласку на тренинг и одласку са тренинга спортиста је дужан да се придржава свих мера физичког размака као мере превенције у Републици Србији ради спречавања ширења COVID – 19

   - коришћење заједничких, помоћних просторија као што су свлачионице, туш кабине и сл. могуће је само  уколико постоји могућност да се након сваког коришћења извриши дезинфекција те просторије

  - спортисти морају користити своја лична средства за хигијену(пешкири, сапуни и сл.)

  - при остављању ствари, спортиста је дужан да их остави у својхиј засебној торби која је затворена

  - током тренига спортиста мора да користи само своју боцу за воду-спортско пиће- протеин и не сме је делити ни са ким другим(исто се односи и на храну ако је користи евентуално током тренинга)

  - по доласку на тренинг и након завршетка тренинга спортисти су дужни да оперу руке сапуном и топлом водом у трајању од најмање 20 секунди

  - када није на тренингу, спортиста је дужан да се придржава свих мера физичког размака као мера превенције у  Републици Србији ради спречавања ширења COVID-19

    4. Организатори тренинга у сарадњи са одговорним лицима и руководством отворених спортских објеката морају да обезбеде следеће услове, односно да предузму следеће мере:

              - при доласку на тренинг, организатор тренинга је дужан да прикупи информације од сваког спортисте, тренера, осталог техничког и другог особља које учествује у реализацији тренинга о постојању неког од симптома који може указати на инфекцију вирусом  COVID – 19 (температура, кашаљ, малаксалост, отежано дисање и др.) те уколико постоји било који симптом спортистанеће бити пуштен у објекат  односно спортиста се удаљава из објекта и упућује надлежном лекару:

              - при доласку на трениг свим спортистима, тренерима, осталом техничком и другом особљу које учествује у реализацији тренинга мери се телесна температура – сваки спортиста, тренер, техничко или друго особље које има повишену телесну температуру се удаљава са тренинга и упућује надлежном лекару

              - о прикупљању информција из алиније 1,и 2 ове тачке, организатор тренига је дужан да води евиденцију

            - уколико се појави било који симптом који указује на COVID – 19 , било ког спортисте, тренера, техничког и другог особља на тренингу, тренинг се одмах прекида, особа са симптомима се упућује лекару, док се сва остала лица подвргавају тестирању на присуство COVID -19 инфекцију и остају у изолацију док не добију резултате тесатирања.

            - организатор тренинга дужан је да обезбеди посебну корпу у коју се баца сва потрошена пластична и друга амбалажа, као и папирнате марамице – убруси и чији се садржај се, након тренига, ставља у посебно затворену пластичну кесу, која се затим одлаже као комунални отпад.

             - у спортском објекту где се тренинг одржава или се тај објекат користи при одржавању тренинга морају бити постављена средства за дезинфекције руку, одеће о обуће спортиста

            - пре почетка и након завршетка тренига, организатор тренига је дужан да дезинфикује фиксиране спортске справе које су коришћене при тренингу спортиста који је одржан на отвореном

            - пре и након сваког тренига све лопте, као и други спортски реквизити који се користе на тренигу морају се дезинфиковати средствима са најмање 70 посто алкохола.

            - организатор тренинга је дужан да о сакогм одржаном тренингу води посебну евиденцију у којој мора навести имена свих особа које су биле присутне ради накнадног, евентуалног  епидемиолошког праћења контакта

            - организатор тренига у сарадњи са руководством отворених спортских објекта су дужни да обезбеде  да временски размак  у распореду између два тренинга буде минимално  30 минута.

           - све затворене просторије које користе спортисти, тренери, техничко и друго особље морају бити редовно проветраване природним путем, отварањем врата и прозора, а уколико временске прилике дозвољавају прозори могу бити стално отворени, како би се обезбедила природна вентилација. Употреба централне климатизације није дозвољена.

      6. Одржавање тренинга се организује на отвореном спортском објекту, односно  отвореном простору на коме постоје услови за обављање тренинга под условом и на начин да се, поред мера утврђених тачком 3. ове иснструкције поштују и следеће мере:

          - спортисти мирају бити физички удаљени један од другог најмање два (2) метра а за сваког спортисту мора постојати простор од најмање 10 квадратних метара

          - на тренингу може истовремено бити највише 10 особа укључујући и тренера, док број техничког и другог особља мора бити сведен на апсолутни минимум, и то тако да ни у једном моменту укупан број лица на отвореном спортском објекту у делу у коме се одвија тренинг (фудбалски терен и сл.) не може прећи укупан број од 12 лица.

       7. Препоручује се свим надлежним спортским савезима у Републици Србији, као и свим организацијама у области спорта(клубовима) у директној или индиректној надлежности, тих савеза, да кад је то могуће, оргнизује контролисане (карантинске) тренажне припреме својих спортиста у ком случају су обавезни да предузму следеће мере:

     - сви спортисти, тренери и остала лица, која су укључена у контролисане (карантинске) тренажне  припреме на ма који начин морају пре поласка на припреме и започињање тренинга бити тестирани на присуство COVID – 19

     - сви спортисти, тренери и остала лица, која су укључена у контролисане (карантинске) припреме на ма који начин не смеју да напуштају смештај (простор) одређен за контролисане (карантинске) припреме за све време трајања припрема

     - сви спортисти, тренери и остала лица која су укључена у контролисане(карантинске) припреме, као и организатори тренинга морају да се придржавају свих мера утврђених овом инструкцијом за све време трајања припрема

     - објекти (смештајни и тренажни) пре доласка спортских екипа морају бити дезинфиковани у складу са стандардима дезинфекције које се примењују ради спречавања могућности присусва COVID -19.

     - сва лица која раде у објектима које  користе спортске екипе (рецепционари, конобари, кувари, лица одређена за одржавање хигијене и чистоће и др.) морају сво време носити заштитне маске и рукавице и поштовати све остале мере превенције у Републици Србији ради спречавања ширења  COVID – 19.

08 Број: 53-3455/2020-6

У Београду: 28.април 2020. године

                                                     КРИЗНИ ШТАБ

                                ЗА СУЗБИЈАЊЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ COVID – 19

                                                                                                         КОПРЕСЕДАВАЈУЋИ

                                                                                                                  Ана Брнабић  с.р.

                                                                                                          ПРЕДСЕДНИК ВЛАДЕ

Тест

Tuesday the 26th. Спортски савез града Врања 2013.