Још један мастерс серије 1000 у низу: Новак Ђоковић освојио Мадрид Мастерс 1000 2016 Србија првак Европе 2016, трећи пут за редом Рукомет Одбојка Стрељаштво Кик бокс Карате

         Спортски савез Града Врања је по Закону о спорту Републике Србије у прописаном року, обрадио, исправио недостатке и предао овлашћеном представнику Града Врања, Програме клубова и спортских организација, које су предале конкурсну документацију за финансирање спорта у Врању за 2022. годину.

СПОРТСКИ САВЕЗ ГРАДА ВРАЊА

Број: 278/21

Датум: 10.06.2021.год

В Р А Њ Е

                                                                              ГРАД ВРАЊЕ

КОМИСИЈА ЗА ОЦЕНУ И ИЗБОР ПРОГРАМА

У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВРАЊА ЗА 2022.ГОД.

 

И З В Е Ш Т А Ј

           На основу Члана 23. Правилника о пступку одобравања програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у граду Врању, Спортски савез града Врања као овлашћени предлагач, односно територијални спортски савез, утврдио је рок до 11.05.2021.године, за достављање Програма за финансирање у обалсти спорта на територији града Врања у 2022.години.

На Обавештење Града Врања од 27.04.2021.године, са трајањем до 11.05.2021.године , за финансирање годишњих Програма у области спорта, на територији града Врања за 2022.годину пријавило се 38 спортских организација којe су доставилe редовне годишње програме.

   На основу члана 23. Правилника о поступку одобравања програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у град Врање, Спортски савез града Врања извршио је административно-техничку проверу Програма за 2022.годину и константовао следеће:

Од укупног броја достављених програма 38 (тридесетосам):

-8 (осам) програма је достављено са потпуном документацијом и то програми следећих организација: Спортски савез града Врања, ОК Врање, СК Врање, КБК Јуниор,КБК Врање, ФК Небески Анђели, ФК Врањска Бања и Јога центар Врање;

-30 (тридесет) програма је достављено са непотпуном документацијом и то програми следећих спортских организација:ГРК Младост, ЖРК Врање, ТАК Симпо, ПК Железничар 2006, КСР Риболовачка прича, Савез за школски спорт, КК Врање, ОФК Врање, КБК Стронг, ЖОК Врање, БК Српска част, СУ Минералац, СУ Бубамара, Фудбалски савез града Врања, СУ Ирон тим, СУ Шалк, КК Пантери, ГКМФ Врање, АК Врањски маратонци, СБК Гладијатор тим, ОФК Павловац, ОК Панда, ФК Динамо, ЖСУ Динамо, РК Врање 1957, Шаховски савез пчињског округа, КДТ Младост, КМФ Престиж, СТК Топ спин, ЏК Врање.

Након административно-техничке провере достављених програма и евидентираних недостатака, Спортски савез Града Врања, на основу чл.23. Правилника о поступку одобравања програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у граду Врању упутио је обавештење са прилогом шта је потребно доставити уз предлог програма за допуну дана 01.06.2021.године, свим спортским организацијама чији програми имају недостатке да доставе допуну програма. Спортске организације чији програми имају недостаке обавештене су и путем мејл адресе за допуну програма.

За доставу допуне спортским организацијама остављен је рок од 8 дана , односно 09.06.2021. године је наведен као задњи рок за доставу допуне.

Обавештењем спортске организације су упозорене да не достављање допуне документације значи да се одустало од предлагања програма сходно Члану 23. Правилника о пoступку одобравања програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у граду Врању.

У року од 8 дана за достављање допуне програма по обавештењу уз прилог о недостацима, једна спортска организација, ГРК Младост није се одазвале да преузме обавештење о недстацима програма и допуни програм.

У року од 8 дана од обавештења и прилога о недостацима три спортске организације:ФК Динамо, ЖСУ Динамо и ОФК Павловац, преузеле су обавештење са прилогом о недостацима програма, али у предвиђеном року нису доставиле допуну програма.

У року од 8 дана, 26 спортских организација по преузетом обавештењу уз прилог о недостацима програма доставило је допуну програма те се исти сматрају потпуним.

На основу члана 23. Правилника о поступку одобравања програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у граду Врању, ``територијални спортски савез може од носиоца програма, за предлоге програма код којих постоји потреба за додатним информацијама, појашњењима, кориговањима или допунама, да тражи додатно објашњење, кориговање или допуну програма. Уколико спортска организација не пружи додатно објашњење, не изврши корекцију предлога програма у складу са примедбама предлагача или не достави недостајућу обавезну документацију до рока за достављање предлога програма Савезу , сматраће се да је та спортска организација одустала од предлога свог програма``. Из наведеног произилази да су спортске организације недоставом допуне одустале од предлога програма.

У прилогу извештаја је списак спортских организација са потпуном односно непотпуном документацијом.

Предлози програма-комплетна документација спортских организација за финансирање у области спорта на територији Града у 2022.години, у затвореним ковертама, предају се Одсеку за образовање, културу, информисање, спорт и омалдину сходно Члану 23. Правилника о поступку одобравања програма којима се сотварују потребе и интереси грађана у области спорта у граду Врању.

Прилог:

-списак спортских организација које су доставиле Програме за финансирање у 2022.години,

-докази о урученим обавештењима о недостацима програма

Спортски савез града Врања

                                                                                                                                               Генерални секретар

                                                                                                                                                Игор Младеновић

Тест

Tuesday the 18th. Спортски савез града Врања 2013.